RODO


Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679z 27.04.2016r
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
FERRYT Dominik Matras
Ubrzeż 80
32-740 Łapanów
NIP: 868 184 05 37

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli (np.: niektórych pracowników tzw. osób kontaktowych) są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia, w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

- w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży i są przechowywane 10 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu/sprzedaży i postępowanie zakupowe/sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży

- w celu przesyłania aktualnych cenników i ofert drogą mailową

Podanie przez Państwa danych jest i było dobrowolne, jednak ich niepodanie lub usunięcie na żądanie może uniemożliwić realizacje umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży.

Państwa dane przekazujemy jedynie tym podmiotom za pośrednictwem, których wykonujemy z Państwem
czynności kontrahenckie (np. firmy kurierskie, usługi pocztowe, księgowe, prawne i informatyczne).

Firma „FERRYT” zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne
jak i organizacyjne, aby chronić Państwa „Dane osobowe”

Zgodnie z RODO każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas lub zadzwoń


F.P.H.U Ferryt Dominik Matras
Muchówka 181
32-722 Królówka
Tel.: (+48) 696 444 106
Tel.: (+48) 608 103 092
Email: biuro@ferryt.info
Zakład produkcyjny
Łąkta Górna 361
32-731 Żegocina
Tel.: (14) 61 29 325
Fax: (14) 68 59 193

Formularz kontaktowy

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.